Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 26 april 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tid: kl.10 – 12

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Det var 14 deltakere i treffet.

Advokat Lek var også til stede

Lettelser i innreise restriksjoner

Regjeringen har tatt flere beslutninger knyttet til innreise, gjeldende fra 1 mai.

  • Test and go fjernes
  • Krav om forhånds booking av hotell fjernes
  • Ikke krav om covid test før avreise for vaksinerte
  • Thailand Pass videreføres for å bevise forsikring og vaksinering
  • Steder med tillatelse til å servere alkohol kan holde åpent til midnatt
  • Obligatorisk forsikring reduseres til US$ 10.000


Det ventes et oppsving i turismen etter disse endringene, men viktige næringslivs interesser tror oppsvinget begrenses av at Thailand Pass fortsatt kreves. For detaljer, se lenken under:

https://thepattayanews.com/2022/04/22/thai-government-cancels-test-and-go-eases-legal-drinking-hours-and-more-covid-meeting-recap/

Walk-in vaksine stasjoner i BK.

Følgende sto å lese i ASEAN NOW 25 april:

6 vaksinasjonssteder drevet av Bangkok City Hall, gir nå walk-in vaksine tjenester. Navnene på vaksinasjonsstedene følger under. Vaksiner gis til de som ikke har fått sine anbefalte doser.

«The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is inviting elderly people and those with chronic diseases to get vaccinated at any of the walk-in sites, including the Thai-Japan Youth Center, Thanya Park 3 mall and Robinson Lat Krabang department store. The three remaining sites can be found at Central Rama 3, Central Pinklao and Central Eastville shopping centers. Services are open to those who have yet to receive their recommended doses.»

Skatteetaten. Hjelp til utfylling av skattemeldinga

Helge Sørlie kontaktet Skatteetaten med spørsmål knyttet til utfylling av Skattemeldinga for de som også betaler skatt til Thailand. Svaret følger under:

Hei,

Vi viser til din henvendelse på telefon om skattemeldingen. Vi beklager lang behandlingstid.

Vi forstår det slik at du er skattemessig bosatt i Thailand og at du betaler skatt til Thailand, og at du lurer på om det holder å kun sende inn vedlegg med dokumentasjon på dette slik som du har gjort.

I tillegg til å sende inn dokumentasjonen, må du selv også endre informasjonen i skattemeldingen din. Dette kan du gjøre flere ganger selv om du allerede har sendt den inn.

Vennligst logg deg inn for å endre skattemelding på nytt:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/

Mener du at hele eller en del av din pensjon/uføreytelse er skattefri i Norge, må du levere skattemeldingen og oppgi hvilket beløp som er skattepliktig og hvilket beløp som er ikke skattepliktig i Norge.

I feltet under pensjon må du trykke på “Åpne og endre”. Hvis ikke all pensjonen er skattlagt i Thailand, endrer du beløpet til den delen av pensjonen din som skal skattlegges i Norge. Du kan trykke på «Brutto beløp og lik pensjonsgrad» slik at du kan legge inn ny totalsum av pensjonen som du mener er skattepliktig i Norge.

Årsak til endring: Jeg har kildeskatt på pensjon, men etter skatteavtale er pensjonen ikke skattepliktig til Norge.

Du må også legge til et nytt felt med pensjonen, og legge inn det beløp av pensjonen som er skattlagt i Thailand, det vil si den andelen av pensjonen din som du mener er ikke skattepliktig i Norge. Når du har fylt ut informasjonen og beløpet, trykker du på “Legg til flere opplysninger”.

I trygde- og skattemessige unntak velger du «Ikke skattepliktig eller trygdepliktig».

Årsak til endring: Jeg har kildeskatt på pensjon, men etter skatteavtale er pensjonen ikke skattepliktig til Norge.

Oppsummert betyr dette at den totale summen av pensjonen din skal være med i skattemeldingen, men fordelt i beløp som er skattepliktig i Norge (og ikke skattlagt i Thailand), og i beløp som er ikke skattepliktig i Norge (og er skattlagt i Thailand).

For mer informasjon om hvordan håndtere skattemeldingen når du er bosatt i Thailand etter skatteavtale, vennligst se avsnittet «Fastsetting av skatt for inntektsåret 2021» på nettsiden vår:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/pensjon-og-uforetrygd/bosatt-i-utlandet/land/thailand/

Vi håper dette er til hjelp, og ønsker deg en fin dag!

Lading av El-bil

En av medlemmene fortalte om sin erfaring med El-bil. Det er billigere å lade hjemme enn på ladestasjon. Hjemme koster det ca 4,2 Baht kWh , på ladestasjon ca 7 Baht KWh. Det er eksempelvis 8-10 ladestasjoner i Pattaya. Medlemmet brukte nylig El-bilen til Khon Kaen. Han kjørte da via BK for å lade opp.

Barnehjemmet Baan Kruja

Det ble samlet pengegaver på frivillig basis til barnehjemmet i dag. Pengene brukes til innkjøp av mat som leveres direkte til Barnehjemmet. Det er Helge, Lars og Yupa Hågensen som reiser til barnehjemmet denne torsdagen.

Temperatur

Temperaturen ligger for tida på ca 35 grader i Pattaya. Lenger inn i landet, bl.a Surin og Buriram, ligger temperaturen på ca 40 grader. Behovet for å øke væskeinntaket ble nevnt igjen, særlig ved utearbeid eller trim. Er man bant til å gå lange turer, bør man absolutt drikke mer enn ved «kjøligere» temperaturer.

Covid

Det ble påpekt av noen at myndighetenes forventede økning av Covid smitte etter Songkran, ikke har slått til. Tendensen er fortsatt nedadgående.

 

Mvh
Roald Kristiansen