Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 31 mai 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tid: kl.10 – 12

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Det var 12 deltakere i treffet.

Husk fornying av førerkortet

Et av dagens tema var fornying av førerkort. Det sto en artikkel i ASEAN NOW om konsekvenser av å glemme det. Det kan være noen som kommer ut av rutinene pga pandemien. Husk at førerkortet løper ut på fødselsdato. Et av medlemmene sjekket tilfeldigvis når temaet var oppe, og fant ut at hans førerkort går ut om et par måneder. Vedlagte artikkel kan være av interesse for noen så ta fram denne.

https://aseannow.com/topic/1259265-out-of-date-thai-driving-license-hurry-up-to-avoid-fines-and-retesting-says-thai-media/

Skatteetaten/skatteoppgjøret

Noen var fortørnet over at de har opplevd det som vanskelig og tidkrevende å få kontakt med Skatteetaten pr telefon. En fortalte at han hadde havnet som nr 98 i køen på en mandag og derfor ringt flere ganger før han omsider fikk kontakt på fredag. De lovet å sende han papirutgave av skatteoppgjøret i posten til adressen i Norge. Dessverre kom det aldri fram.

Utenriksdepartementet/ambassaden i Bangkok

Et annet tema var det som oppleves som arroganse og dårlig service både fra ambassaden og Utenriksdepartementet. Dette gjaldt tidligere sjøfolk som generelt oppgir å finne etaten lite service- innstilt og lite støttende.

Politi-opplevelse i Norge

Et medlem fortalte at han hadde parkert sin moped utenfor en butikk i Stavanger. Dette var i 2021. En politibetjent kom inn og ropte ut navnet hans høyt og spurte om det var hans moped. I følge politiet som hadde sjekket på data i bilen, hadde han ikke førerkort for mopeden. Han hadde ikke førerkort med seg. Men han hadde førerkort for tung motorsykkel. Da han fikk en bot for å kjøre moped uten førerkort, kr 8000. Denne innbetalte han. Medlemmet dro etter hvert til Veg tilsynet som bekreftet at han med sitt førerkort for tung motorsykkel også implisitt har lov til å føre moped. Det tok han over ett år med en rekke purringer å få pengene tilbake.

Frivillig folketrygd

Det later til at flere etter hvert har meldt seg ut av Folketrygden. For de som bor her er trygden 5,1% i ordinær avgift og dertil 2,3% for det frivillige tillegget, totalt 7,4% av brutto inntekt. Over tid blir dette mye penger med en vanlig pensjon på ca 25.000 kr i måneden. For utmelding av Folketrygden kan det være 8 måneders behandlingstid. Temaet har vært nevnt noen ganger i Thailands Tidende og nå et par ganger i disse oppsummeringene.

 

Med vennlig hilsen
Roald Kristiansen