Samtaletema på “Tirsdagstreffen” i Khon Norway den 22 sept. 2020.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var denne gang 17 personer innom treffen, og hvorav en pers. var på besøk fra Chang Mai.

Innsamling til Baan Kruja (Barnehjem/Pattaya)

Det ble også i dag foretatt en innsamling til dette sted på lik linje med den som ble foretatt den 1 august d.å, og hvor det kom inn 4800 baht denne gang.

Advokat Suntree Jongkitiwiroj (LEK) var også denne gang tilstede ved begynnelsen av treffen, og spiste sin frokost bufe sammen med oss.

Hotell Danmark.

Det ble i dag gitt melding om at fra i morgen den 23.09.20 vil hotellet kun være åpent for overnattings gester. Restauranten stenger for spisegjester også fra denne dag bortsett fra på tirsdager hvor den vil holde åpent med en litt redusert bufe for oss i “Tirsdagstreffen” fra 09.00 til 12.00 for oss fra Khon Norway.

Vi vil derfor takke for en velvillig avtale som vi fikk til med eier i denne forbindelse. Dette frem til Hotellet event. måtte komme tilbake til normal drift igjen med en antatt varighet på 3-6 mnd.

Frist for utreise den 26.09

Tenker da på disse med utvidet oppholdstillatelse grunnet Corona pandemien. Siden det her står om at det kan dreie seg om ca. 150 000 som nå denne gruppen vil bestå av kan en forvente at det kan komme en del på overstay. Kontroller kan bli tatt i bruk i denne forbindelse slik at en bør ikke bli overasket om en skulle bli stoppet når en ferdes ute på byen.

Ønske om plass på Pleiehjem i Norge?

Dette ble tema i en av gruppene hvor flere hadde tidligere erfaring hvor et familiemedlem var blitt tildelt rom på slikt sted hvor dette med hva en mente om kvaliteten på behandlingen som en erfarte fam. medlemmet fikk i denne forbindelse. Det var da mangelen på betjening og redusert tilsyn kom frem slik at valget om å måtte bli en del av dette ikke var førstevalget, men heller satse på pleie og omsorg i heimen her i Thailand, event. om en ikke har familie så kan Nursing Homes som også fylle behovet en trenger for hjelp og pleie i forbindelse med at en bor her i Thailand.
(Se derfor her under diverse info./Sykehusliste*).

Bo muligheter i Norge om en ikke får retur til Thailand i vinter…

De var i denne forbindelse det kom fram at mange har jo solgt seg helt ut fra eiendommen i Norge eller en har en hytte som en kan bruke ved besøk av familie. Har en hytte eller caravan som enkelte også bruker så begrenser det seg jo til max 4 mnd. sammenhengende bruk i året, og kan derfor ikke brukes til permanent bolig.

Når det gjelder hytte så er jo mange av disse innreid nesten som en enebolig, men så er det dette med bruksrett utover denne bestemte tidsperioden hvor en av deltagerne hadde benyttet sin hytte utover den normale tidsperiode hvor grunneier forespurte om hvor lenge personen hadde tenkt å bli boende der?

Egentlig skal det jo søkes i kommunen om bruksendring i slike tilfeller. Hvor en del ting da også bør være på plass. Alternativet er jo bo hos familie event. leie seg inn.

Problemer ved død i Thailand og Familie /Arv.

Vår gjest fra Chang Mai var vel bevandret i dette så som bisitter til det som her ble tatt opp i denne forbindelse så var mye kjent ,men også noe av det var nytt for min del.

Da mange av oss jo også er gift med Thai, og hvor mannen dør først så kan det ofte dukke opp problemer om testamente ikke forefinnes og sier noe om fordelingen. Ikke lett å få den norske del av familien til å komme til Thailand for å underskrive på papirer bestandig. Leilighet/hus kan be boes ,men da i tidligere eiers navn som det kan gå årevis for å få gjort om.

Gjelder ikke bare Norge dette heller siden det dukker opp tilsvarene fra andre Europeiske land også.

Er det også eiendom med i bilde så må en på landkontoret for slikt hvor disse også må være med å signere for at det skal gå i orden. Gjelder også samme for bil og motorsykkel også hvor disse ikke kan brukes /kjøres eller selges før papirer er i orden.

Skilsmisse fra Thai også Norsk og deling:

De fleste menn har vel hørt mange varianter av historier om hvordan slikt er blitt ordnet på en rask måte: Vi har vel nesten alle en ting som står ens hjerte nærmere en kona når en er kommet til at nå er tiden inne til å bryte opp fra ekteskapet. Ser ikke så stor forskjell enten kona er Thai eller Norsk slik at han tenker ikke alltid så langt ,men ønsker helst at det hele var unnagjort allerede.

Mye kan ofte stå på kona her i Thailand så det løpet er lagt allerede, men så var det hjerte barnet da i Norge hvor slikt kan komme fram at : Bilen skal jeg i alle fall ha! Så kan du ta resten? Eller hytta? Eller Bo bilen? Eller Caravan, Eller Båten?

Noen av disse nevnte ting dukket opp også over bordet under tema om egne opplevde skilsmisser.

Skatt til begge land:

Dette var også noe vi måtte gå igjennom for et medlem denne gang. Det er da viktig å holde avskilt slik at en ikke blander hva som skal til hvor når en overfører fra kontoer en måtte ha i Norge samtidig som en bør ha flere kontoer i Thailand slik at en skiller klart at det som kommer fra pensjon skal beskattes samtidig som det som overføres fra sparekonto skal ikke beskattes her i Thailand.

Ref.
Edvin Jonassen