Samtaletema på “Tirsdagstreffen” i Khon Norway den 8 september 2020.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var 14 stykker innom denne gang.

Hvorav 2 ble nyinnmeldt, og hvor den ene m/kone kom ned fra Chang Mai for innmelding og litt skjemautfylling. Hyggelig å få prate med folk fra Skien som er nabobyen til den byen en selv er vokst opp i.

Vår Advokat Suntree Jongkitiwiro (LEK) var også tilstede denne gang for de som måtte ha behov for å komme i kontakt med henne.

Bil/ Kostnader

Noen av oss kjører 4D Pick Up av div. merker så slik at en del av bordet engasjerte seg i dette hvor disse ting ble ting som de var innom: Service + priser på dekk/felger samt feil på bil som ryker for mye (EGR-Ventilen/ event. Partikkelfilteret) var noe av det som ble drøftet over bordet. Må heller ikke glemme forskjell på priser for slikt her i Thailand kontra Norge hvor en ofte må føye til en 0 ekstra.

Skatt til begge land.

Dette var ønsket som et av medlemmene fikk god innføring i siden han pr i dag ble trukket for kildeskatt, og forespurte om dette med hvordan muligheten var, om en kunne gå 3 år tilbake også?

TransferWise

Noen av medlemmene bruker dette systemet til å overføre penger til Thailand på slik at andre fattet interesse for hvordan dette viket kontra det å overføre fra Bank til Bank fra/til egne kontoer.
Konklusjonen var slik jeg fikk det ref. at en da fikk en noe bedre kurs en BB TT kurs gav, men`s gebyret ble belastet i % av summen som ble overført. Eksemplene som ble vist frem fra tidligere overføringer viste også dette.

Ny Web Master

Dag Gundersen som vi har vært så heldig å få til å overta ansvaret for dette har nå kommet langt med ferdigstillelsen, og med mye nytt stoff og bilder innlagt.

Lett å finne frem på er den også blitt+ at det vil stadig bli lagt til dags aktuelle ting også.

Kjørelisens for Tung motorsykkel

Et av de nye medlemmer var også medlem i den lokale morsykkelklubben slik at han ble informert om den nye ordningen som kommer for slike kjøretøy. Det vil nå kreves ny kjørelisens for de som fører sykkel som har over 400cm3 motor. Som en anvisning for hjelp til å ordne dette ble Firma TIK-TOK Services / Pattaya anbefalt fra et av våre medlemmer.

Ref. Edvin Jonassen