Samtaletema på “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 29 sept. 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi var 13 personer som møtte i dag hvorav 2 ble registrert som nyinnmeldt i dag.

Når det tidligere var avtalt en redusert Dansk frokost til treffene fremover så ble jeg selv positivt overrasket over utvalget vi fikk tilgang til i dag.

Advokat Suntree Jongkitiwiro (LEK) var også tilstede i dag, og spiste frokost sammen med oss. Hun har i dag også oversendt meg sine bekreftelser på at hun nå har fått sine Notarius papirer i hende, og som jeg her har lagt til i bilde form på våre FB sider

Morgenfuglene.

Vi var 4 stykker som møtte tidlig i dag for å nyte maten frem til hovedtyngden dukket opp kl. 10.

Mimretimen

I denne forbindelse så kom vi i prat om hvor mange biler hver av oss hadde forbrukt til privat forbruk fra vi fikk våre kjørelisenser i 18-19 års alderen og frem til i dag. Det endte på 7 og 12 for 2 av oss, selv kom jeg til 10 mens Finn faktisk telte opp 35 stykker hvorav det som oftest sto 2 i gården. Blant alle disse var det også mange nostalgiske merker å finne slik som VW fra slutten på 50 tallet, men også en bil av merke Nectar fra disse år. Mener den ble Importert av F.E Dahl i Oslo sammen med Skoda før de begynte med Toyota Crown i 1963. Østsonebilene var populære på 50 tallet hvor en måtte søke om å få lov til å eie bil.

Takkebrev.

KN mottok også et takkebrev fra Barnehjemmet Baan Krujan i dag i forbindelse med Tirsdagtreffen sin innsamling den 22.9, og utbringelse av mat på fredagen i forbindelse med dette.

Skatt til Thailand

Hans var også denne gang engasjert i dette med å gjennom gå lister med medlem som skal forelegges for å få riktig skatt etter overførte summer til Thailand i 2019.

Hjerteproblemer og Stent innsetting.

Siden mange av oss i KN er i rette alder for å få slikt utført så ble dette et naturlig samtaleemne for noen ved bordet. Det gikk da på priser og følelser i denne forbindelse. Samt hva en følte der en lå og kjente hvordan den innførte delen beveget seg opp til dit den skulle plasseres. Noen av oss har jo også flere slike innplasserte slik at dette ikke virker skremmende lengre.

Jordbær innhøsting i Norge 2020

Siden vi også har et medlem som driver jordbær produksjon på gården sammen med sønn fikk jeg i dag et innblikk i hva Corona pandemien gjorde med dette.

Normalt leier de inn 5-6 personer fra Thailand for å få dette gjort siden begge eiere er gift med en Thai. Siden det jo ble problemer med å komme inn i Norge denne sommeren så kom de for sent i gang grunnet at UDI som skal godkjenne dette kom for sent inn i saken samt at det ofte må være flere eiere som leier en gruppe slik at de går fra gård til gård. Mye skal også være på plass med boforhold slik som Kokemuligheter, dusjer, oppholdsrom/soveplasser. Mobiltelefon legges igjen før en går i åkeren.

Lønn pr. time kr.123- + bonus for over en viss antall kg. bær.

Gårdbruker må også dekke disse utgifter for hver enkelt: Visa kr. 1200 steget nå til kr. 6400 om det er flere eiere på samme søknad deles summen på dem+ Fly tur og retur. Det skal jo også betales skatt for noe av dette som kan beløpe seg til en lønn på fra 100 000 til 150 000. Det kan bli restskatt av slikt for plukkeren så hvem betaler den? Jo bonden ble denne til del med kr. 5000. Visa tildeles for 6 mnd. mens plukketiden kan ofte bare gå over 4 mnd.

Så her samarbeides det siden plukkesesongen i Norge kan deles i 3 puljer fra sør til midten, og til nord. Mange av oss leste vel i VG også om hva alt dette medførte for prisene, og mange bønder i sommer.

Vandrehistorier+ mye latter

Etter kl. 11.40 satt vi 6 personer tilbake slik at noen i gruppa kom inn på politikken og tidligere navn på personer som hadde gjort seg bemerket i så henseende slik som Finn Gustavsen og Bent Røiseland som mange av oss mintes.

Latteren tok ingen ende deretter da Espen mimret seg tilbake til noen av deres mange orkesterturer som ofte gikk i egen buss med innebygget bar hvor en av disse turer hadde en intensjon om å komme seg til Jazz festivalen i Molde i 1969, men hvor veien gikk om Roligheten i Kristiansand som første stopp med alle de forviklinger som fulgte med. Slutten rakk vi ikke å høre siden de fleste nå følte at de måtte hjem.

Hans og jeg var enige når vi dro kl. 13.00 at dette var et vellykket treff med mye liv 🙂

Ref. Edvin Jonassen