Siste: Hotel Danmark avvikler på nåværende beliggenhet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Så her kommer en ny melding vedr. Hotell Danmark som nå har valgt å lokke ned på det stedet vi til nå har møttes til Tirsdagstreffen vår. Vi har nå hvert i kontakt med driveren både i går, og i dag i denne forbindelse.
 
Hotell Danmark som nå skal ryddes ned for alt interiør og annet løsøre som så selges på stedet til den som skulle trenge ting som forefinnes der forutsatt at en blir enig om en pris for det en tar med seg også. I løpet av 2-3 uker er nok dette borte sa Tage på morgenen i går. Som en vil se av bilde jeg tok så er det ting på gang hos naboen som har påskyndet dette slik at parkering og snuing er det begrensede muligheter for nå. Tage Rasmussen har som han sa følere ute på flere steder forutsatt at de grenser mot Beach roaden siden det jo er langs denne det meste skjer på Jomtien så tiden vil vise om og hvor dette kommer til å bli. Han håper da å være tilbake, og i gang på nytt sted i tiden September/Oktober med håp om at det løsner da slik det er blitt forespeilet.
 
 Så jeg vil derfor med dette stille en stor takk til drivere av Hotell Danmark både tidligere og nåværende for den god service, og fine miljø og frihet vi har fått og hatt på dette stedet. Dette betyr at Khon Norway nå er i markedet for et nytt treff sted så snart Covid -19 restriksjonene tillater at vi kan møtes igjen. Dette vil vi så måtte komme tilbake til så snart dette er avklart!
 
 /Edvin