Skatt

Skatt for nordmenn i Thailand

Hva angår skatt, er det to grunnleggende ting man må være oppmerksom på:

Oppholder du deg i Thailand i mer enn 12 mnd. sammenhengende i et kalenderår, eller mer en 6 mnd. fravær per år regnet over 24 mnd. faller du automatisk ut av Folketrygden. For å beholde medlemskapet i Folketrygden må du søke om medlemskap i NAV Utland. Dette vil koste deg 2,3% av brutto pensjon, slik at den totale kostnaden blir 5,1 + 2,3%, tilsammen 7,4% – alt av brutto pensjon.

Det andre er at oppholder du deg i Thailand i mer enn 183 dager pr kalenderår, blir du automatisk skattepliktig til Thailand i henhold til Thailandsk skattelov og Skatteavtalen mellom Norge og Thailand.

Når du flytter til Thailand for fast opphold, eller langtidsopphold utover 183 dager pr kalenderår, må du ikke «Melde Skattepliktig Utflytting». Melder du Skattepliktig Utflytting kommer du på Kildeskatt 15% + 7,4% avgift til folketrygden.

Du bør kun melde adresseforandring til Thailand. Eget skjema for dette finner du på nettet. Da blir du skattepliktig til både Thailand og Norge. Du skal da bare skatte til Thailand av det beløpet du overfører hvert år. Dette beløpet blir da fratrukket pensjonen i norsk selvangivelse, slik at du bare skatter til Norge for det beløpet du ikke har overført. Resultatet blir at du får en vesentlig lavere total skatt sammenlignet med Kildeskatt.

Det at den norske skatteetaten har fortalt deg at du ved utflytting er skattepliktig bare til Norge i utflyttingsåret + 3 år er dermed direkte feil.

Trenger du ytterligere opplysninger eller direkte hjelp med skatten, Norsk og/eller Thailandsk selvangivelse, kan du kontakte Khon Norway, så vi hjelper deg så langt vi kan.

 

Ref.EJ

sep 2019